Axema VAKA och GDPR

För VAKA finns det två databaser, dels registreringsdatabasen, dels systemdatabasen. Axema kommer under inga omständigheter att överlämna personuppgifter till tredje part.

Registreringsdatabasen

Registreringsdatabasen innehåller de uppgifter installatören och administratören angivit vid driftsättningen av VAKA-systemet, exempelvis organisationsnamn, kontaktperson, telefonnummer och e-postadress. Registreringsdatabasen används av Axema för kommunikation av viktiga systemuppdateringar eller produktnyheter.

Systemdatabasen

Systemdatabasen innehåller systemspecifik konfigurering exempelvis personer, tider, behörigheter och händelser. Databasen finns lagrad i systemet, i datorer som används för systemadministration och i eventuella säkerhetskopior. VAKA-systemet och dess databas hanteras, i normalfallet, utan inblandning från Axema.

Uppdaterad 2022-08-25