Tilbakestilling til innstillinger fra fabrikk

  1. Start programmeringsmodus.
  2. Angi A 00199200.

Oppdatert 23.05.2023