Innkobling

Plint Funksjon
1-2 Forsyningsspenning 10-40 VDC eller 8-35 VAC
3-4 Reléutgang
5-6 Brukes ikke
7-8 Tidsur
Slutning mellom sokkel 7 og 8 medfører at kode 3 (CODE 3) ikke fungerer.
9-10 Åpneknapp

Oppdatert 23.05.2023