Programmering

Starte programmeringsmodus

Etter at det er tilført spenning, starter programmeringsmodus automatisk når kapslingen lukkes. Deretter kan programmeringsmodus aktiveres med et av følgende alternativer:

  • Lås opp, åpne og lukk kapslingen innen 45 sekunder etter gyldig passering (med kode eller åpneknapp).
  • Med en sekssifret programmeringskode.

I programmeringsmodus blinker CODE 1, CODE 2, CODE 3 og OPEN TIME under den tilhørende funksjonsknappen.

Oppdatert 23.05.2023