Elslutbleck och initiala strömmar

Vissa elslutbleck som klarar multispänning innehåller en konduktiv last, vanligtvis en kondensator. Denna släpper igenom växelspänning och spänningsförändringar. Därför blir det i princip kort-slutning initialt då lås-reläet aktiveras.

  1. Elslutbleck*
  2. Reläkontakt
  3. Mätinstrument
  4. Motstånd 1Ω för mätning
  5. Batteri 24V

*12-24V, strömförbrukning enligt tillverkaren är 150mA.

Kurvan på bilden till höger visar spänningen över 1Ω-motståndet och beroende av den inre resistansen i strömkällan kan den bli ända upp till 24V. Är pulsen 13V (som på bilden) är startströmmen 13A (I=U/R).

Höga strömmar leder till gnistbildning, vilken kan göra att kontaktytor i reläet svetsas ihop (reläet "klibbar").

För att minska den initiala strömrusningen rekommenderar Axema att montera ett 33Ω-motstånd i serie med elslutblecket.

Uppdaterad 2022-10-10