Blockering vid felaktig kod

Tre felaktiga försök (fyrsiffriga) blockerar kodlåset.

Återställning sker automatiskt efter 1 minut eller genom att ange giltig kod två gånger.

Uppdaterad 2024-04-03