Inkoppling

Plint Funktion
1-2 Matningsspänning 10-40 VDC eller 8-35 VAC
3-4 Reläutgång
5-6 Används ej
7-8 Tidur
Slutning mellan plint 7 och 8 medför att kod 3 (CODE 3) inte fungerar.
9-10 Öppnaknapp
Reläutgång är aktiv så länge knappen hålls intryckt + inställd olåst-tid.

Uppdaterad 2024-04-03