Programmering

Att starta programmeringsläget

Efter spänningssättning startar programmeringsläget automatisk när kapslingen stängs. Därefter kan programmeringsläget aktiveras genom något av följande alternativ:

  • Inom 45 sekunder efter giltig passage (med kod eller öppnaknapp) lås upp, öppna och stäng kapslingen.
  • Med sexsiffrig programmeringskod.

I programmeringsläget blinkar CODE 1, CODE 2, CODE 3 och OPEN TIME under respektive funktionsknapp.

Uppdaterad 2023-05-23