Programmering

Programmeringsläge

För att programmera enheten startas först programmeringsläget. Detta görs på olika sätt, beroende på om enheten är nyinstallerad, eller om den är i normal drift.

I programmeringsläge blinkar CODE 1, CODE 2, CODE 3 och OPEN TIME under respektive funktionsknapp.

Konfiguration

Uppdaterad 2024-04-03