Inkoppling 230 VAC

  1. Montera aggregatet med minst 100 mm fritt utrymme runt enheten.
  2. Anslut nätspänning 230 VAC genom någon av de övre kabelgenomföringarna, och lysdioden för nätspänning tänds. Om så inte sker, kontrollera nätspänning och säkring för denna.
  3. Innan batterierna ansluts till batterianslutningen, koppla batterierna i serie med medföljande kablage.
  4. Anslut batterierna till batterianslutningen.

Tips: Om batterisäkringen utlöser, kontrollera kopplingar och ansluten utrustning.

Uppdaterad 2023-11-15