Säkerhet

Denna instruktion skall läsas igenom i sin helhet av all handhavande personal.

Vid tveksamhet kring aggregatets uppbyggnad, funktion, komponenter och/eller säkerhet skall Axema kontaktas.

Endast behörig elektriker får installera och/eller utföra underhåll av denna enhet. Endast isolerade verktyg ska användas vid arbete med aggregatet. Observera att farliga spänningar och strömmar kan förekomma i enheten oavsett om de interna säkringarna är in- eller urkopplade.

Kontrollera att kretskort är fast monterade och att enheten inte är transportskadad.

Används batterier är dessa alltid elektrokemiskt aktiva. Kortslut inte batteripolerna.

Uppdaterad 2022-07-04