Ungefärliga batteritider

En dörrmiljö med läsarterminal med inaktivt elektriskt lås motsvarar normalt en last på mindre än 6W.

PoE-Portar Batterier 30W/utg. 15W/utg. 6W/utg.
4 4*7,2 Ah 1,5 tim. 5,3 tim. 14 tim.
8 4*7,2 Ah 50 min. 2,3 tim. 6,3 tim.
12 4*7,2 Ah 25 min. 1,1 tim. 3,1 tim.

Uppdaterad 2023-11-15