Sijainnista

Sijaintitiedot ilmoittavat organisaatioryhmien, info- ja varausnäyttöjen sekä ovien sijainnin. Sijaintitietoja käytetään määrittelemään asukasrekisterissä näkyvät henkilöt ja Smart Call -toiminnon avulla avattavat ovet.

Yksi sijainti voi sisältää ainoastaan yhdelle verkkoalueelle kuuluvia ovia. Sijainteja ei voi siirtää verkkoalueelta toiselle.

Sijainnin lisääminen

  1. Napsauta välilehteä ”Asetukset” VAKA-ohjelmistossa ja valitse kohta Verkkoalueen asetukset.
  2. Napsauta kohtaa Lisää sijainti.
  3. Nimeä sijainti ja määrittele sijainnin verkkoalue.
  4. Syötä mahdollinen kuvaus.
  5. Päätä toimenpide valitsemalla Tallenna.

Sijainnit ja henkilöiden tuonti

Järjestelmä luo .csv-tiedostoissa tuotavat sijainnit verkkoalueelle 1. Jos sijainnin verkkoalueen on oltava jokin muu, verkkoalue on lisättävä ennen sijainnin tuontia.

 

Päivitetty 18.9.2023