Roolit ja oikeudet

Versiosta 4 alkaen roolit on mahdollista määritellä VAKA-järjestelmässä joustavasti ilman rajoituksia. Laajan oikeuksien valikoiman ansiosta on mahdollista luoda rooleja, jotka antavat erilaisia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa VAKA-järjestelmän kanssa.

Aiempien VAKA-sukupolvien yhteydessä käytetyt roolit (esim. ”Järjestelmän ylläpitäjä” ja ”Asentaja”) ovat luonnollisestikin edelleen käytettävissä myös VAKA 4 -järjestelmissä.

Rooleja voivat luoda ja muokata ylläpitäjät, joilla on oikeus luoda rooleja. Roolit yhdistetään käyttäjiin siten, että käyttäjillä on määrättyjä oikeuksia heidän ollessaan vuorovaikutuksessa VAKA-järjestelmän kanssa.

Roolin luonti

 1. Siirry kohtaan Asetukset -> Ylläpitäjät.
 2. Napsauta painiketta Lisää.
 3. Syötä roolille nimi ja napsauta painiketta ”OK”.
 4. Syötä roolille selkeä kuvaus.
 5. Valitse kohta Default , mikäli roolin hallinnan on määrä tapahtua yhdessä luotavan uuden käyttäjän yhteydessä. Rooli, jolle on valittu asetus Default , yhdistetään tuonnin yhteydessä myös käyttäjiin, joille ei ole määritelty roolia. Huomaa, että asetuksen Default voi valita vain yhdelle roolille.
 6. Kuvauskentän alla ovat nähtävissä kaikki oikeudet listattuina ryhmiin. Laajentamalla ryhmän näyttöä näet kaikki ryhmään sisältyvät oikeudet.
 7. Valitse kulloisetkin oikeudet*.
 8. Päätä toimenpide napsauttamalla kohtaa Tallenna.

* Oikeudella Roolit / Käyttöoikeuksien ja roolien hallinta on erittäin suuri merkitys. Tämän oikeuden saanut käyttäjä voi olla rajoituksetta vuorovaikutuksessa VAKA-järjestelmän kanssa.

Osoita rooli käyttäjälle.

 1. Siirry kohtaan Henkilöt.
 2. Valitse nykyinen henkilö
 3. Valitse Ylläpitäjän rooli .
 4. Päätä toimenpide valitsemalla Tallenna.

Päivitetty 18.9.2023