Koneryhmät ja ohjaus

 1. Avaa varauskohde, jonka asetukset haluat määritellä. Valitse tämän jälkeen välilehti Koneet. Grp0 koskee yhtä koneryhmää. Useita ryhmiä on mahdollista lisätä napsauttamalla merkkiä ”+”.
 2. Napsauta kohtaa Lisää... kentän Rele vieressä ja valitse käytettävä rele. Jos painike Lisää... on harmaa, koneiden ohjaukseen on määriteltävä vähintään yksi C17-rele.
 3. Määrittele tarvittaessa aika, jonka koneryhmän releiden on määrä olla kytkeytyneitä ennen varausajanjakson alkua ja varausajanjakson jälkeen. Jos kohdan Käynnistys ennakolta asetus on 0 (nolla), releet kytkeytyvät samanaikaisesti kuljettaessa kohdetta edeltävästä ovesta.

Jos käytössä on useita koneryhmiä ja kohdan Käynnistys ennakolta asetus on 0 (nolla), vain yksi koneryhmä aktivoituu ensimmäisen käyttäjän kulkiessa kohdetta edeltävästä ovesta. Seuraava koneryhmä aktivoituu seuraavan käyttäjän kulkiessa kohdetta edeltävästä ovesta jne. Koneryhmien valinta tapahtuu sattumanvaraisesti.

Mikäli käytössä on useita koneryhmiä, kohtaan Samanaikaiset varaukset (välilehti Lisäasetukset) on syötettävä koneryhmien lukumäärää vastaava arvo, jotta useat käyttäjät voivat varata saman aikavälin.

C17-releet koneen ohjaukseen

 1. Napsauta välilehteä Ovet.
 2. Kaksoisnapsauta sitä ovea, jonka C17-moduulia on määrä käyttää koneen ohjaukseen.
 3. Valitse välilehti Releet.
 4. Kaksoisnapsauta sitä relettä, jonka asetukset haluat määritellä.
 5. Näyttöön avautuu valintaikkuna, joka sisältää releen ominaisuudet.
  1. Syötä Nimi.
  2. Valitse toiminnoksi Reservation.
  3. Syötä toimintatapa (NO/NC)
   Jos toimintatapa on Avautuva kosketin (NC), releen on kytkeydyttävä kerran saavuttaakseen oikean asennon.
 6. Päätä toimenpide valitsemalla Tallenna.

Huomaa: Yksi käyttäjä voi aktivoida ainoastaan yhden koneryhmän, vaikka hän olisikin varannut varausaikaväliltä useita kohteita.

Päivitetty 18.9.2023