Varauskohteen luominen ja asetusten määritteleminen

 1. Napsauta välilehteä Varaus VAKA-järjestelmässä.
 2. Napsauta kohtaa Lisää ja valitse verkkoalue, jolle varauskohteen on määrä kuulua.
 3. Valitse varauskohteeseen johtava ovi (viimeinen kohdetta edeltävä ovi).
 4. Nimeä varauskohde ja valitse varauskaavio.
 5. Jatka muihin varauskohteen asetuksiin.
 6. Päätä toimenpide valitsemalla Tallenna.

Yleiset varaussäännöt

 • Alkaa viimeistään
  Alkaa viimeistään ilmoittaa minuutteina ajan, johon mennessä käyttäjän on aktivoitava varauksensa aikavälin alkamisen jälkeen. Jos arvo on 0, käyttäjä voi aktivoida varauksen milloin tahansa aikavälin kuluessa. Varaus aktivoituu käyttäjän kulkiessa kohdetta edeltävästä ovesta.
 • Stop access -ajankohdan jälkeen
  ”Stop access -ajankohdan jälkeen” ilmoittaa minuutteina ajan, jonka kuluessa käyttäjällä on vielä aikavälin päättymisen jälkeen oikeus kulkea kohteeseen.
 • Varausten lukumäärä
  ”Varausten lukumäärä” ilmoittaa, kuinka monta varausta on mahdollista tehdä määriteltyä päivien lukumäärää kohti.

  Varausten lukumäärää voi muuttaa yksittäisten organisaatioryhmien osalta (esim. suuret perheet, joiden on tarpeen käyttää pesutupaa muita useammin). Valitse organisaatioryhmä kohdassa Henkilöt ja valitse välilehti Varaus. Arvo kentässä Samanaikaiset varaukset voi olla positiivinen tai negatiivinen ja lisätään varauskohteelle määriteltyyn arvoon. Päätä toimenpide valitsemalla Tallenna.
 • Aktiivisten varausten enimmäismäärä
  Aktiivisten varausten enimmäismäärä ilmoittaa niiden tulevien aikavälien lukumäärän, jotka kulloinenkin organisaatioryhmä saa varata samanaikaisesti.

Tarkennetut varaussäännöt

 • Aikahorisontti
  Aikahorisontti ilmoittaa aikavälin varaamiseen käytettävissä olevien päivien lukumäärän nykyhetkestä lukien.
 • Identiteetin tyyppi
  Identiteetin tyyppi määrittelee sen, onko kyseessä henkilökohtainen vai organisaatioryhmään kuuluva varaus. Jos asetukseksi valitaan organisaatioryhmä, kaikilla ryhmän jäsenillä (esim. perheenjäsenillä) on oikeus päästä kohteeseen riippumatta siitä, kuka varauksen on tehnyt.
 • Vähimmäisaika
  Vähimmäisaika määrittelee ajan, jonka tulee olla jäljellä aikavälistä, jotta aikavälin varaaminen olisi mahdollista. Tämän asetuksen avulla on mahdollista estää sellaisen kohteen varaaminen, jossa aikaa seuraavan aikavälin alkamiseen on jäljellä enää vain vähän.
 • Samanaikaiset varaukset
  Samanaikaiset varaukset määrittelevät niiden käyttäjien lukumäärän, jotka voivat varata saman aikavälin. Jos käytössä on yksi koneryhmä, arvo on asetettavissa (välillä 1–10). Jos koneryhmiä on useampi kuin yksi, lukumäärä on lukittu koneryhmien lukumäärää vastaavaan arvoon.

Päivitetty 18.9.2023