Tieto- ja varausnäytöt

Tieto- ja varausnäytöt osoitetaan asennuksen yhteydessä uudelle tai olemassa olevalle sijaintipaikalle. Lisätietoja sijaintipaikoista kohdassa Sijainnista. Sijaintia voi muuttaa kohdassa Asetukset > Verkkoalueen asetukset > Näyttö x.

Näytettävät tiedot

  1. Napsauta informaatiokeskuksen välilehteä VAKA-ohjelmistossa.
  2. Napsauta kohtaa Lisää pdf-tiedosto tai Lisää verkko-osoite ja toimi näyttöön ilmestyvien ohjeiden mukaisesti.
  3. Valitse sen sijaintipaikan nimellä varustettu välilehti, jonka tieto- ja varausnäytön (-näyttöjen) asetukset haluat määritellä.
  4. Jos useiden näytön kohteiden on määrä olla vuoron perään näytössä, napsauta kohtaa Lisää rivi ja määrittele aika, jonka jokaisen kohteen on määrä olla näytössä (Aika (s)).
  5. Jos näytön kohteen on määrä näkyä määrättyinä päivinä ,alkamis- ja päättymisajankohdan voi määritellä kohdassa Alkamis-/päättymispäivä.
  6. Jos näytön kohde on määrä jakaa kahteen osaan, napsauta kohtaa .
  7. Napsauta pudotusvalikkoa / jokaisen näytön kohteen valikoita ja valitse näytettävät tiedot. Kelloa on määrä käyttää vain, jos varaus on käytössä.
  8. Päätä toimenpide valitsemalla Tallenna.

Informaationäytössä ei voi näyttää verkkosivuja, jotka käyttävät erityisiä X-Frame-asetuksia.

Asukasrekisterin lajittelu ja huoneistonumeroiden näyttö

Asukasrekisterin lajittelua ja huoneistonumeron näyttöä koskevat asetukset määritellään jokaisen näytön osalta kohdassa Asetukset > Verkkoalueen asetukset > Verkkoalue: x > Sijainti: n > Näyttö: x.

Päivitetty 18.9.2023