Soittolistat (käytettävissä versiosta 3.8x alkaen)

Tietojen näyttöä varten luodaan niin sanottuja soittolistoja, jotka osoitetaan yhdelle tai useammalle infonäytölle. Tämä on yksinkertainen toimenpide, joka säästää aikaa järjestelmissä, joissa on useita näyttöjä. Mikäli jonkin soittolistan sisältöä muutetaan tai vaihdetaan, uudet tiedot koskevat kaikkia kulloistakin soittolistaa käyttäviä infonäyttöjä.

Soittolistat yhdistetään VAKA-järjestelmässä määriteltyyn sijaintiin (lisätietoja sijainneista kohdassa Sijainnista). Yhdistettävissä olevien sijaintien määrä on valittavissa vapaasti (sijaintien enimmäismäärä on 200).

Yksi soittolistan rivi vastaa yhtä näytön näkymää. Yhden rivin voi jakaa, jolloin näkymä varaa puolet näytöstä. Jaetun rivin vasen ja oikea puoli voi sisältää erityyppisiä tietoja (vasen puoli esimerkiksi asukasrekisterin tietoja ja oikea puoli esimerkiksi asumisosuuskunnan tietoja).

 • Jokaisella sijainnilla voi olla kaksi soittolistaa (ensisijainen ja toissijainen lista).
 • Jokaisessa soittolistassa voi olla 10 riviä, jolloin sijaintia kohti rivejä voi olla yhteensä 20.
 • Jokainen rivi pystyy käsittelemään neljää yksilöllistä informaatiotaulua.

Käytettävissä olevat asetukset

 • Tiedostot Valitun PDF-asiakirjan ja valittujen verkko-osoitteiden lataaminen/tallentaminen.
 • Soittolistat Uusien soittolistojen luonti / olemassa olevien soittolistojen muokkaus
 • Sijainnit Tässä kohdassa soittolistat voi yhdistää kulloiseenkin sijaintiin.
 • Uusi ikkuna avautuu, mikäli valitaan kohta Lisää tai Muuta soittolistoja:
  • Valitse kohta ”Lisää rivi” (mikäli samassa sijaintipaikassa on useita, yksilöllisillä osoitteilla varustettuja näyttöjä, nämä on esitetty muodossa ”Näyttö A”, ”Näyttö B” jne.).
  • Valitse, onko rivin määrä esittää koko näytön varaavana näkymänä vai jaettuna näkymänä. Valitse tämän jälkeen kulloisenkin kentän sisältö.
  • Jokaisella rivillä on asetus ”Näyttöaika”, joka määrittelee kohteen näyttöajan ennen seuraavan kohteen ilmestymistä näyttöön.

Esimerkki

Asukasrekisterin ja kahden PDF-tiedoston näyttöä varten luodaan kaksi riviä. Kummankin rivin toinen puolisko on varattu jäsenten tiedoille, ensimmäisen rivin jälkiosa ensimmäiselle PDF-tiedostolle ja toisen rivin jälkiosa puolestaan toiselle PDF-tiedostolle.

Näyttöajaksi asetetaan 15 sekuntia.

Informaationäytön ensimmäinen puolisko on näin ollen varattu asukasrekisterille ja toinen puolisko PDF-tiedostojen tiedoille siten, että PDF-tiedoston 1 ja PDF-tiedoston 2 tiedot vuorottelevat näytössä 15 sekunnin välein.

Jokaisella rivillä on mahdollista valita, minä päivinä kulloinenkin rivi on määrä näyttää. Tämä asetus sopii erinomaisesti esimerkiksi kaikissa näytöissä esitettävää joulutoivotusta varten.

Huomaa: Informaationäytössä ei voi näyttää verkkosivuja, jotka käyttävät erityisiä X-Frame-asetuksia.

Huomaa: VAKA-sukupolvesta 4 alkaen soittolistojen välittäminen tapahtuu SSL-protokollan (443) avulla. Taulujen asetuksia ei tarvitse muuttaa, sillä asetukset päivittyvät automaattisesti taulun noudettua päivityksen. Tarkasta kuitenkin vikatilanteessa, että taulut pystyvät muodostamaan yhteyden B60-moduuleihin portin tcp 443 / https välityksellä.

Asukasrekisterin lajittelu ja huoneistonumeroiden näyttö

Asukasrekisterin lajittelua ja huoneistonumeron näyttöä koskevat asetukset määritellään jokaisen näytön osalta kohdassa Asetukset > Verkkoalueen asetukset > Verkkoalue: x > Sijainti: n > Näyttö: x.

Korkean järjestelmän suojaustason yhteydessä

Jos useita verkkoalueita käsittelevälle järjestelmälle määritellään korkea suojaustaso (Asetukset -> Järjestelmä -> Suojaus ), verkkoalueille ei voi noutaa aineistoa verkosta liityntäpisteen aineistoa lukuun ottamatta.

Päivitetty 18.9.2023