Finnish

Nämä tiedot koskevat ainoastaan järjestelmää, jossa ratkaisuksi on valittu VAKA-järjestelmän luoma varmenne. Nämä tiedot eivät koske järjestelmää, jossa käytetään Let's Encrypt -palvelun luomaa tai asiakaskohtaista varmennetta.

Yksiköiden verkkoselaimiin asennetaan VAKA-järjestelmän luoma varmenne, jotta VAKA-järjestelmän kanssa vuorovaikutuksessa olevien yksiköiden tuottamat suojausvaroitukset on mahdollista välttää.

Päivitetty 18.9.2023