Henkilön lisääminen

 1. Napsauta valikkoa Henkilöt.
 2. Napsauta kohtaa Lisää ja valitse henkilö.
 3. Nimeä henkilö (sukunimi, etunimi).
 4. Kenttään Tunnus: syötetään henkilön kulkukortin/tagin, radioavaimen tai henkilökohtaisen koodin tunnusnumero (kutsutaan seuraavassa identiteeteiksi). Nämä identiteettitiedot syötetään viereiseen kenttään. Kohdassa Tunnuksesta on lisätietoja eri identiteettityyppien ottamisesta käyttöön, tunnusnumeroiden sijainnista sekä useamman kuin yhden identiteetin osoittamisesta samalle henkilölle.
 5. Napsauta kohtaa Lisää... kohdan Kulkuoikeusryhmät: vieressä ja valitse enintään viisi kulkuoikeusryhmää. Päätä toimenpide painamalla kohtaa Valitse. Lisätietoja kulkuoikeusryhmien käytöstä kohdassa Kulkuoikeusryhmistä.
 6. Päätä toimenpide valitsemalla Tallenna.

Henkilön lisääminen usean huoneiston sovellukseen

 1. Napsauta valikkoa Henkilöt .
 2. Napsauta kohtaa Lisää ja valitse organisaatioryhmä.
 3. Nimeä organisaatioryhmä. Organisaatioryhmän nimi on nähtävissä asukasrekisterissä. Lisätietoja organisaatioryhmien käytöstä kohdassa Organisaatioryhmistä.
 4. Syötä kerros, huoneiston numero , viitetunnus ja sijainti. Lisätietoja sijaintipaikoista kohdassa Sijainnista.
 5. Päätä toimenpide napsauttamalla kohtaa Tallenna.
 6. Tee samoin kaikkien organisaatioryhmään kuuluvien henkilöiden kohdalla.
  1. Valitse organisaatioryhmä vasemmalla puolella olevasta kentästä ja napsauta painiketta Lisää ja valitse Henkilö.
  2. Nimeä henkilö (sukunimi, etunimi).
  3. Syötä puhelinnumero ovipuhelinpalvelua käytettäessä ja valitse linjan tyyppi (mikäli järjestelmässä käytetään useampaa kuin yhtä tyyppiä)
  4. Kenttään ”ID:” syötetään henkilön kulkukortin/tagin, radioavaimen tai henkilökohtaisen koodin tunnusnumero (kutsutaan jatkossa identiteeteiksi). Viereisessä kentässä määritellään käytettävän identiteetin tyyppi.

   Kohdassa Tunnuksesta on lisätietoja eri identiteettityyppien ottamisesta käyttöön, tunnusnumeron sijainnista sekä useamman kuin yhden identiteetin osoittamisesta samalle henkilölle.
  5. Napsauta kohtaa Lisää... kohdan Kulkuoikeusryhmät: vieressä ja valitse enintään viisi kulkuoikeusryhmää. Päätä toimenpide painamalla kohtaa Valitse. Lisätietoja kulkuoikeusryhmien käytöstä kohdassa Kulkuoikeusryhmistä.
  6. Päätä toimenpide painamalla kohtaa Tallenna.

Päivitetty 18.9.2023