Päällekytkentävaroitus ulkoisissa kaiuttimissa

Äänimoduulin C12 avulla ilmoitukset ”Hälytyksen aktivointi käynnistetty”, ”Hälytyksen aktivointi keskeytetty” ja ”Hälytys aktivoituu ajan kuluttua...” on mahdollista toistaa ulkoisista kaiuttimista. Ilmoituksen toisto tapahtuu lähtölaskentaperiaatteella jokaisen täyden minuutin kohdalla sekä viimeisten 30 ja 15 sekunnin kohdalla.

  1. Napsauta välilehteä Ovet.
  2. Kaksoisnapsauta kulloistakin ovea päällekytkentävaroitusta varten.
  3. Valitse välilehdeltä Audio Hälytys kohdasta Valitse hälytysalueet, joiden viestit vahvistetaan.
  4. Päätä toimenpide valitsemalla kohta Tallenna.

Päivitetty 18.9.2023