Hälytysten kytkeytymisen aikataulut

  1. Napsauta välilehteä Aikataulut.
  2. Napsauta kohtaa Lisää ja valitse Hälytysaikataulu.
  3. Nimeä aikataulu ja napsauta kohtaa Valmis.
  4. Määrittele Hälytyksenaktivoinnin ajanjakso.
    Hälytyksen aktivoinnin aktivoinnin ajanjakso – määrittelee sen, kuinka monta kertaa VAKA yrittää kytkeä hälytyksen. Hälytyksen aktivoinnin ajanjakso – laskee aikavälin alusta kuluneen ajan. Jos esimerkiksi hälytyksen kytkennän aikaväli on klo 16:00 – 07:00 ja hälytyksen kytkennän ajanjakso 60 minuuttia, VAKA yrittää kytkemistä kelo 16:00, 17:00, 18:00 jne.
  5. Lisää ajanjaksot samoin kuin normaalitilan aikataulun.
  6. Päätä toimenpide valitsemalla Tallenna.

Päivitetty 18.9.2023