Edellytykset

VAKA-järjestelmän 4. sukupolvesta alkaen ilmoituksia tapahtumista on mahdollista lähettää sähköpostitse VAKA Notifications -toimintojen avulla.

Toiminnot edellyttävät seuraavien ehtojen täyttymistä:
-Järjestelmässä on verkkoaluekeskus B60.
-Käytettävissä on sähköpostitili.
-Tapahtumat on ryhmitelty kanavissa.
-Kanava (kanavat) on yhdistetty rooliin (rooleihin).
-Käyttäjä on yhteydessä tapahtumailmoituksen rooliin.
-Halutuille oville on määritelty asetus, jonka mukaan ne lähettävät ilmoituksia tapahtumista sähköpostitse.

Kappaleessa on esitetty vaiheittain etenevät ohjeet asetusten määrittelystä. Kappale sisältää myös esimerkin, jossa
-Roolin Järjestelmän ylläpitäjä on määrä saada sille tapahtumakanavan 2 kautta lähetettäviä tapahtumailmoituksia pakko-ohjatuista ja auki pidettävistä ovista.
-Roolin Asentaja on määrä käyttöön liittyviä tapahtumailmoituksia, jotka on lähetetty sille tapahtumakanavan 3 kautta.

Päivitetty 18.9.2023