Vaihtoehtoiset oviasetukset

Oviasetukset kattavat muun muassa lukon, avausnäppäimen sekä ovi- ja lukituskoskettimen. Nämä asetukset määritellään jokaisen oven osalta erikseen.

Sähkölukko

Sähkölukon voi yhdistää ovikeskukseen tai lukulaitteeseen VAKA A66.

Jos sähkölukko on yhdistetty lukulaitteeseen VAKA A66, siirry kohtaan Ovet -> Yksiköt ja napsauta yksikköä, johon sähkölukko on yhdistetty. Valitse tämän jälkeen reletoiminto ”Lukitus AUX-releen yhteydessä”.

Sähkölukon (lukitsemattoman ajan) asetukset määritellään välilehdellä ”Yleinen”.

Avausnäppäin

Avausnäppäimen voi yhdistää ovikeskukseen tai lukulaitteeseen VAKA A66.

Jos avausnäppäin on yhdistetty lukulaitteeseen VAKA A66, siirry kohtaan Ovet -> Yksiköt ja napsauta yksikköä, johon avausnäppäin on yhdistetty. Valitse tämän jälkeen etäavaus kohdassa Ulkoinen tulo 1 tai Ulkoinen tulo 2 sen mukaan, mihin tuloon avausnäppäin on yhdistetty.

Avausnäppäimen asetukset määritellään välilehdellä Laitteet -> Etäavaus.

Ovi- ja lukituskosketin

Ovi- ja lukituskoskettimen voi yhdistää ovikeskukseen tai lukulaitteeseen VAKA A66.

Jos ovi- ja/tai lukituskosketin on yhdistetty ovikeskukseen, valitse kosketinten ovikeskukseen yhdistämistä koskeva asetus välilehdellä Laitteet-> Ovikosketin tai Lukkokosketin ja määrittele kosketinten asetukset.

Jos ovi- ja/tai lukituskosketin on yhdistetty lukulaitteeseen VAKA A66, siirry kohtaan Ovet -> Yksiköt ja napsauta yksikköä, johon ovi- ja/tai lukituskosketin on yhdistetty. Valitse tämän jälkeen Ovi- tai lukituskosketin kohdassa Ulkoinen tulo 1 tai Ulkoinen tulo 2 sen mukaan, mihin tuloon koskettimet on yhdistetty.

Päivitetty 18.9.2023