Tietoja verkkoalueista

Verkkoalueita käytetään ovien ja sijaintipaikkojen (esim. rakennusten ja/tai alueiden) ryhmittelyyn. Verkkoalueilla ei ole mitään yhteyttä järjestelmään liittyviin henkilöihin.

Yhdellä verkkoalueella voi olla enimmillään 50 ovea. Yli 50 ovea käsittävän järjestelmän tulee siten sisältää useita verkkoalueita. Yhden verkkoalueen tulee sisältää vähintään yksi verkkoaluekeskus B60.

Keskus B60 asennetaan joko olemassa olevalle verkkoalueelle tai tätä B60-keskusta varten luotavalle uudelle verkkoalueelle.

Yksi verkkoalue voi sisältää enintään yhden C10-moduulin ja enimmillään 49 C11-moduulia.

Yhdellä verkkoalueella voi olla varmennuksena useampi kuin yksi B60-yksikkö.

Vyöhykkeet eivät voi sisältää useille verkkoalueille kuuluvia ovia.

Päivitetty 18.9.2023