Oviautomatiikka ja pidennetty lukitsematon aika

Pääsymahdollisuuksiin tehdyt muutokset (kuten oviautomatiikan ja lukitsemattoman ajan pidennyksen asetukset) määritellään kulloisenkin oven kohdalla. Oviautomatiikka ja pidennetty lukitsematon aika otetaan käyttöön kulloisenkin kulkuoikeusryhmän kohdalla.

Oviautomatiikka

Oviautomatiikka on yhdistettävissä ovikeskukseen VAKA B28 tai lukulaitteeseen VAKA A66.

Ovikeskukseen yhdistetty oviautomatiikka

Jos oviautomatiikka on yhdistetty ovikeskukseen, valitse oviautomatiikka kohdasta Ovet -> Nykyinen ovi-> Laitteet -> Aux-rele.

Oviautomatiikka yhdistetty laitteeseen A66

Jos oviautomatiikka on yhdistetty lukulaitteeseen VAKA A66, siirry kohtaan Ovet -> Nykyinen ovi ->Yksiköt ja napsauta yksikköä, johon oviautomatiikka on yhdistetty. Valitse tämän jälkeen Oviautomatiikka reletoiminnoksi.

Oviautomatiikan viive

Oviautomatiikan kytkeytymisen viiveen voi asettaa kohdassa Ovet -> Apuneuvot-> Oviautomatiikan viive.

Oviautomatiikka avausnäppäintä painettaessa

Jos oviautomatiikan on määrä kytkeytyä avausnäppäimellä suoritettavan avauksen yhteydessä, kulloinkin käytettävät ajanjaksot on valittava kohdasta Ovet -> Nykyinen ovi -> Aikaohjaus-> Etäavaus: -> Aktivoi oviautomatiikka ajalla:. Huomaa, että avausnäppäimen tulee olla kytkeytynyt samojen ajanjaksojen aikana. (Ovet -> Aikaohjaus-> Etäohjaus: -> Etäavaus toimii aikana:)

Poista valinta laitteiden välilehden kohdasta Pulssiohjattu ja valitse halutessasi kohta Aktivoi oviautomatiikka painamalla hetken etäavausnappia.

Pidennetty lukitsematon aika

Lukitsemattoman ajan pidennys määritellään kohdassa Ovet -> Nykyinen ovi ->Apuneuvot.

Pidennetty lukitsematon aika avausnäppäimen yhteydessä

Jos pidennetyn lukitsemattoman ajan on määrä olla käytössä avausnäppäimellä suoritettavan avauksen yhteydessä, kulloinkin käytettävät ajanjaksot on valittava kohdasta Ovet -> Nykyinen ovi-> Aikaohjaus-> Etäavaus: -> Käytä pidennettyä lukitsematonta aikaa.

Huomaa, että avausnäppäimen tulee olla kytkeytynyt samojen ajanjaksojen aikana. (Ovet -> Nykyinen ovir -> Aikaohjaus-> Etäavaus: -> Etäavaus toimii aikana:)

Kulkuoikeusryhmä

Jos haluat ottaa käyttöön toiminnon Pidennetty lukitsematon aika ja/tai Oviautomatiikka nykyisen kulkuoikeusryhmän kohdalla, valitse asetus ”Pidennetty lukitsematon aika” ja/tai ”Aktivoi oviautomatiikka ajalla” kohdassa Kulkuoikeusryhmät -> Oikeudet ja toiminnot -> Apuneuvot:.

Kulkuoikeusryhmälle määriteltävät asetukset eivät vaikuta toiminnon Smart Call avulla tapahtuvaan avaukseen.

Päivitetty 18.9.2023