Ovipuhelinpalvelun oviasetukset

  1. Valitse valikko ”Ovet” ja kaksoisnapsauta kulloistakin ovea.
  2. Valitse Sijainti. (Käytössä mm. Smart Call -toiminnon yhteydessä.)
  3. Valitse asetusten määrittelyä varten valikko Ovipuhelin.
  • Kohta Käyttö määrittelee ajan, jolloin ovipuhelin on käytössä.
  • Lyhytvalintanumero määrittelee ajan, jolloin lyhytvalintanumerot ja nimilista ovat käytössä. Jos ovipuhelin on käytössä ja lyhytvalintanumerot ovat pois käytöstä, soitto on mahdollista ainoastaan koko puhelinnumeroa käyttäen. Lisätietoja kohdassa Soittaminen koko puhelinnumeroa käyttäen.
  • Etäavaus määrittelee ajan, jolloin oven lukituksen avaamiseen voi käyttää vastauslaitetta. Esiasetettu etäavauksen näppäin on [5].
  • Lukituksen etäavaus koodia käyttäen, lisätietoja kohdassa Smart Call ja saapuvat puhelut.
  1. Päätä toimenpide valitsemalla Tallenna.

Päivitetty 18.9.2023