Releohjaus (relemoduuli C17)

 1. Napsauta välilehteä Ovet ja kaksoisnapsauta kulloistakin C17-moduulilla varustettua ovea.
 2. Valitse välilehti Releet.
 3. Kaksoisnapsauta sitä relettä, jonka asetukset haluat määritellä.
 4. Näyttöön avautuu valintaikkuna, joka sisältää releen ominaisuudet.
  Releellä määriteltävissä olevat ominaisuudet:
  • Nimi
  • Geneerinentai Hissien ohjaus
   Valitse vaihtoehto geneerinen, jos releen on määrä ohjata koneita tai jos releen ohjaukseen käytetään moduulia C18 ja radioavaimia tai jos ohjaus tapahtuu vastauslaitteesta (ovipuhelimesta) suoritettavan avauksen yhteydessä.
  • NO/NC
   Jos toimintatapa on Avautuva kosketin (NC), releen on kytkeydyttävä kerran saavuttaakseen oikean asennon.
  • Viive
   Viive ennen releen kytkeytymistä.
  • Ohjaus
   Valituista ovista kulkeminen kytkee releen.
 5. Päätä toimenpide valitsemalla Tallenna.

Releiden ohjaus määritellään jokaiselle kulkuoikeusryhmälle samalla tavoin kuin kulkuoikeus yksittäisestä ovesta.

Smart Call -toimintoa käytettäessä releitä voi ohjata ainoastaan yhdessä toiminnon Smart Call ja saapuvat puhelut kanssa.

Päivitetty 18.9.2023