Over locaties

Locaties geven aan waar organisatiegroepen, info & boekingsschermen en deuren zich bevinden en worden gebruikt om te bepalen welke personen waar in het woningregister worden getoond en welke deur wordt geopend met Smart Call.

Een locatie kan alleen deuren in een domein bevatten. Locaties kunnen niet tussen domeinen worden verplaatst.

Locatie toevoegen

  1. Klik op het tabblad Instellingen in de VAKA-software en selecteer Domeininstellingen.
  2. Klik op Locatie toevoegen.
  3. Geef een naam en specificeer bij welk domein de locatie hoort.
  4. Voer optioneel een beschrijving in.
  5. Sluit af met Opslaan.

Locaties en importeren van personen

Locaties die zijn geïmporteerd met het .csv-bestand, worden aangemaakt in domein 1. Als de locatie in een ander domein moet worden geplaatst, moet het domein vóór het importeren wordt uitgevoerd.

 

Bijgewerkt 18-9-2023