Rollen en rechten

Vanaf versie 4 heeft VAKA volledig flexibele gebruikersrollen. Met behulp van een rijke selectie aan rechten worden rollen gecreëerd met verschillende mogelijkheden om met VAKA te communiceren.

Rollen van eerdere VAKA-generaties, zoals “Systeembeheerder” en “Installateur” zijn natuurlijk ook beschikbaar in VAKA 4.

Beheerders, met het recht om rollen aan te maken, kunnen deze aanmaken en bewerken. Rollen zijn gekoppeld aan gebruikers, zodat ze de beoogde rechten hebben wanneer ze communiceren met VAKA.

Rollen creëren

 1. Navigeer naar Instellingen -> Beheerders.
 2. Klik op Toevoegen.
 3. Voer de naam van de rol in en klik op OK.
 4. Geef een duidelijke omschrijving van de rol.
 5. Selecteer Default als de rol vooraf moet worden geselecteerd in verband met nieuwe gebruikers die worden aangemaakt. De rol gemarkeerd als Default wordt ook verbonden, wanneer geïmporteerd, met gebruikers die geen gespecificeerde rol hebben. Houd er rekening mee dat er slechts één rol als Default kan worden geselecteerd.
 6. Onder het veld omschrijving staan alle rechten gegroepeerd. Vouw de groep uit om de inkomende rechten te zien.
 7. Selecteer de huidige rechten*.
 8. Sluit af door op Opslaan te klikken.

* De rechten Rollen / Rollen en rechten beheren zijn van fundamenteel belang en geven gebruikers met dit recht onbeperkte mogelijkheden om met VAKA te communiceren.

Rol toewijzen aan gebruikers.

 1. Navigeer naar Personen.
 2. Selecteer de huidige persoon.
 3. Selecteer Beheerdersrol.
 4. Sluit af met Opslaan.

Bijgewerkt 18-9-2023