Boeking activeren

Boeking wordt geactiveerd via het tabblad Instellingen > Systeem > E-mail. Nadat de boeking is geactiveerd, verschijnt er een dialoogvenster waarin een nieuwe naam voor de organisatiegroep kan worden ingevoerd, bijvoorbeeld voor familie of woning.

Bijgewerkt 18-9-2023