Machinegroepen en besturing

 1. Open het te configureren boekingsitem en selecteer het tabblad Machines. Grp0 verwijst naar een machinegroep; meer groepen kunnen worden toegevoegd door op het + teken te klikken.
 2. Klik op Toevoegen... op het tabblad Relais en selecteer het relais dat moet worden gebruikt. Als de knop Toevoegen... grijs wordt weergegeven, moet er minimaal één C17-relais voor de machinebesturing worden geconfigureerd.
 3. Geef indien nodig aan hoe lang voor de start van de sessie en na het einde van de sessie de machinegroeprelais actief moeten zijn. Als Vooraf starten op 0 (nul) staat, worden de relais geactiveerd in verband met doorgang in de einddeur.

Als er meerdere machinegroepen worden gebruikt en Vooraf start op 0 (nul) staat, wordt er slechts één machinegroep geactiveerd wanneer de eerste gebruiker de laatste deur passeert. Wanneer de volgende gebruiker de einddeur passeert, wordt een andere machinegroep geactiveerd, enzovoort. De machinegroepen worden willekeurig gekozen.

Als er meerdere machinegroepen worden gebruikt, moet Gelijktijdige boekingen (tabblad Geavanceerd) op dezelfde waarde worden ingesteld als het aantal machinegroepen, zodat meerdere gebruikers hetzelfde interval kunnen boeken.

C17-relais voor machinebesturing

 1. Klik op het tabblad Deuren.
 2. Dubbelklik op de deur waarvan de C17-module moet worden gebruikt voor de machinebesturing.
 3. Selecteer het tabblad Relais.
 4. Dubbelklik op het te configureren relais.
 5. Er wordt een dialoogvenster met eigenschappen voor het relais geopend.
  1. Voer de Naam in.
  2. Selecteer Boeking als functie.
  3. Geef de stand aan (NO/NC)
   In de stand Normaal gesloten (NC) moet het relais eenmaal worden geactiveerd om de juiste stand in te voeren.
 6. Sluit af met Opslaan.

Let op: een gebruiker kan maar één machinegroep activeren, zelfs als hij meer artikelen heeft geboekt voor een boekingsinterval.

Bijgewerkt 18-9-2023