Een boekingsitem maken en configureren

 1. Klik op het tabblad Boeking in VAKA.
 2. Klik op Toevoegen en selecteer bij welk domein het boekingsitem moet horen.
 3. Kies welke deur naar het boekingsitem leidt (laatste deur), de zogenaamde einddeur.
 4. Geef het boekingsitem een naam en selecteer het boekingsschema.
 5. Ga verder naar de overige instellingen voor het boekingsitem.
 6. Sluit af met Opslaan.

Algemene boekingsregels

 • Begonnen binnen
  Begonnen binnen geeft aan hoeveel minuten de gebruiker heeft om zijn boeking te activeren nadat het interval is begonnen. Als de waarde 0 is, kan de gebruiker de boeking op elk moment tijdens het interval activeren. De boeking wordt geactiveerd wanneer de gebruiker de einddeur passeert.
 • Na stop-access
  Na stop-access geeft aan hoeveel minuten na het einde van het interval de gebruiker nog toegang heeft tot het item.
 • Aantal boekingen
  Aantal boekingen geeft aan hoeveel boekingen er binnen het opgegeven aantal dagen mogen worden gemaakt.

  Het aantal boekingen kan worden aangepast voor individuele organisatiegroepen, bijvoorbeeld voor grote gezinnen die vaker dan anderen naar de wasruimte moeten. Selecteer de organisatiegroep onder Personen en selecteer het tabblad Boeking. De waarde in het vak Gelijktijdige boekingen kan positief en negatief zijn en worden opgeteld bij de waarde die is opgegeven voor het boekingsitem; sluit af met Opslaan.
 • Maximaal aantal gelijktijdige boekingen
  Het maximale aantal actieve boekingen geeft aan hoeveel toekomstige intervallen tegelijkertijd per organisatiegroep mogen worden geboekt.

Geavanceerde boekingsregels

 • Tijdshorizon
  Tijdshorizon geeft aan hoeveel dagen op voorhand een interval kan worden geboekt.
 • Identiteitstype
  Identiteitstype geeft aan of de boeking persoonlijk is of tot de organisatiegroep behoort. Als een organisatiegroep is geselecteerd, hebben alle leden (bijv. gezinsleden) toegang tot het object, ongeacht wie geboekt heeft.
 • Minimumtijd
  Minimumtijd geeft aan hoe lang een interval moet blijven om geboekt te worden. Dit kan worden gebruikt om het boeken van items met een korte tijd tot het volgende tijdsinterval te voorkomen.
 • Gelijktijdige boekingen
  Gelijktijdige boekingen geven aan hoeveel personen hetzelfde interval kunnen boeken. Als één machinegroep wordt gebruikt, is de waarde instelbaar (1-10), als meer dan een machinegroep wordt gebruikt, wordt de waarde gekoppeld aan het aantal machinegroepen.

Bijgewerkt 18-9-2023