Aanwezigheidsgebied

Aanwezigheidsgebied vereist in- en uitlezers.

  1. Selecteer het menu Zones en selecteer Toevoegen.
  2. Geef de zone een naam en selecteer Aanwezigheidsgebied.
  3. Klik op het tabblad Deuren en voeg toegangs- en uitgangsdeuren toe.
  4. Klik indien nodig op het tabblad Aanwezigheidsgebied, selecteer Maximale beperking activeren en geef het maximale aantal personen op dat in de zone mag verblijven.
  5. Selecteer Activeer neutralisatie als de teller van het aanwezigheidsgebied op het breekpunt moet worden gereset.
  6. Sluit af met Opslaan.

Breekpuntstijdstip wordt geconfigureerd onder Instellingen > Kaart/Code > Geavanceerd > Aanwezigheidstijd.

Bijgewerkt 18-9-2023