Over locaties

Locaties geven aan waar organisatiegroepen, info & boekingsschermen en deuren zich bevinden en worden gebruikt om te bepalen welke personen in welk informatiebord woningregister zich bevindt, evenals welke deur wordt geopend met Smart Call.

Een locatie kan alleen deuren in een domein bevatten. Locaties kunnen niet tussen domeinen worden verplaatst.

Locatie toevoegen

  1. Klik op het tabblad Instellingen op Domeininstellingen.
  2. Klik op Locatie toevoegen.
  3. Geef een naam en specificeer bij welk domein de locatie hoort.
  4. Voer optioneel een beschrijving in.
  5. Sluit af met Opslaan.

Locaties en importeren van personen

Locaties die zijn geïmporteerd met een .csv-bestand, worden aangemaakt in domein 1. Als de locatie in een ander domein moet worden geplaatst, moet het domein vóór het importeren worden toegevoegd.

Bijgewerkt 18-9-2023