VAKA Admin activeren

  1. Navigeer in de Java-client van VAKA naar Instellingen -> Systeem -> Web admin.
  2. Selecteer VAKA Admin gebruiken
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu het huidige certificaattype.
  4. Sluit af met Opslaan.

Om in te loggen op VAKA Admin gaat u naar https://<IP-adres voor B60>/weblogin.

Bijgewerkt 18-9-2023