Mozilla Firefox

 1. Navigeer naar: http://<IP address of B60>/weblogin
 2. Klik op de link Download Rootcertificaat om hier in browser/systeem te installeren.
 3. Klik in browsers op de drie horizontale lijnen rechts van de adresbalk.
 4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Options.
 5. Klik op Privacy and security.
 6. Klik op View certificates.
 7. Selecteer het tabblad Authorities.
 8. Klik op de knop Import.
 9. Selecteer het gedownloade certificaat.
 10. Selecteer Trust this CA for website identification.
 11. Navigeer naar http://<IP address of B60>/weblogin.
 12. De inlogpagina wordt weergegeven.
 13. Klik op het slotpictogram in de adresbalk. Het bericht The connection is secure wordt weergegeven.

Bijgewerkt 18-9-2023