Voorwaarden

Vanaf de 4e generatie van VAKA bestaat de mogelijkheid om notificaties van gebeurtenissen te versturen via e-mail, VAKA Notifications.

Voor deze functie is het volgende vereist:
- De domeincentrale B60 moet zich in het systeem bevinden.
- Er is een e-mailaccount dat kan worden gebruikt.
- Gebeurtenissen worden gegroepeerd in kanalen.
- De kanalen zijn gekoppeld aan een of meer rollen.
- De gebruiker is gebonden aan de rol voor gebeurtenismeldingen.
- De gewenste deuren hebben een instelling voor het verzenden van gebeurtenissen via e-mail.

De verschillende hoofdstukken bevatten stapsgewijze instructies voor configuratie. Ze bevatten ook voorbeeldbeschrijvingen waarin:
- De rol Systeembeheerder gebeurtenissen moet ontvangen over geforceerde en opengestelde deuren via gebeurteniskanaal 2
- De rol Installateur gebeurtenissen moet ontvangen over aan operaties gerelateerde systeeminformatie via gebeurteniskanaal 3

Bijgewerkt 18-9-2023