Rol toewijzen aan gebruikers

Een of meerdere gebruikers toewijzen aan rol met gebeurtenismelding via e-mail.

  1. Navigeer naar Personen
  2. Dubbelklik op de huidige persoon
  3. Selecteer Beheerdersrol met actuele gebeurtenismeldingen.
  4. Sluit af met Opslaan

Herhaal dit voor relevante gebruikers

Bijgewerkt 18-9-2023