Deurautomatisering en verlengde ontgrendelingstijd

Toegankelijkheidsaanpassingen, zoals instellingen voor deurautomatisering en verlengde ontgrendelingstijd, worden per deur gemaakt. Per autorisatiegroep worden deurautomatisering en verlengde ontgrendeltijd geactiveerd.

Deurautomatisering

Deurautomatisering kan worden aangesloten op de deurcontroller VAKA B28 of op de lezer VAKA A66.

Deurautomatisering verbonden met deurcontroller

Als deurautomatisering gekoppeld is op het deurbedieningspaneel, selecteert u deurautomatisering onder Deuren -> Huidige deur -> Aansluitingen -> Aux-relais.

Deurautomatisering aangesloten aan A66

Als deurautomatisering is aangesloten op de VAKA A66-lezer, navigeer dan naar Deuren -> Huidige deur -> Terminals en klik op de terminal waaraan de deurautomatisering is gekoppeld. Selecteer daarna Deurautomatisering als Relaisfunctie.

Vertraging deurautomatisering

Indien vertraagde activering van deurautomatisering gewenst is, staat dit vermeld onder Deuren -> Hulpmiddelen-> Vertraging deurautomatisering.

Deurautomatisering met de open-knop

Om de deurautomatisering te activeren in combinatie met het openen met de open-knop, moeten de huidige tijdsperioden worden gemarkeerd onder Deuren -> Huidige deur -> Tijdbesturing -> Openen op afstand: -> Deurautomatisering activeren onder:. Houd er rekening mee dat de open-knop gedurende dezelfde tijdsperioden geactiveerd moet zijn. (Deuren -> Tijdsbesturing -> Openen op afstand: -> Openen op afstand werkt onder:)

Deselecteer in het tabblad Verbindingen Pulsgestuurd en selecteer Activeer deurautomatisering als de afstandsbedieningsknop een tijdje wordt ingedrukt.

Verlengde ontgrendeltijd

Verlengde ontgrendeltijd wordt ingesteld via Deuren -> Huidige deur -> Hulpmiddelen.

Verlengde ontgrendeltijd met de open-knop

Om Verlengde ontgrendeltijd en/of Deurautomatisering voor de huidige autorisatiegroep te activeren, selecteert u Deuren -> Huidige deur -> Tijdbesturing -> Openen op afstand: -> Verlengde ontgrendeltijd gebruiken.

Houd er rekening mee dat de open-knop gedurende dezelfde tijdsperioden geactiveerd moet zijn. (Deuren -> Huidige deur -> Tijdbesturing-> Openen op afstand: -> Openen op afstand werkt onder:)

Autorisatiegroep

Om Verlengde ontgrendeltijd en/of Deurautomatisering voor de huidige autorisatiegroep te activeren, selecteert u Verlengde ontgrendeltijd en/of Deurautomatisering activeren onder Autorisatiegroepen -> Privileges en functies -> Hulpmiddelen:.

De instellingen die voor de autorisatiegroep zijn gemaakt, hebben geen invloed op het openen met Smart Call

Bijgewerkt 18-9-2023