Algemene deurtelefooninstellingen

Beltijd

Geeft de maximale duur in voor een belpoging, maximaal 4 minuten en 15 seconden.

Gesprekstijd

Geeft aan hoelang een gesprek kan duren.

Deuropening

Huidige knop op de antwoordtelefoon die wordt gebruikt om te ontgrendelen.

Gebruik [5] om gesprekken te beantwoorden

Als een analoge lijn wordt gebruikt, moet deze functie worden geactiveerd om “Gesprekken vanaf poort” te horen, waarna de 5 wordt gebruikt om de oproep te beantwoorden.

Gesprek ophangen

Selectie van een knop om de oproep op te hangen komt overeen met “ophangen”.

Verleng de spreektijd

Select-toets om het gesprek te verlengen (met gesprekstijd).

Met nog zeven seconden over van de spreektijd klinkt een toon, die aangeeft dat de spreektijd kan worden verlengd.

Telefoonnummer

Activering maakt het mogelijk om telefoonnummers te bellen met een beginnul.

Snelkiesnummers

Kies de lengte van snelkiesnummers als deze worden gebruikt.

Bijgewerkt 18-9-2023