Smart Call en inkomende oproepen

Smart Call en inkomende oproepen worden gebruikt om de deur te ontgrendelen door de intercom te bellen. Smart Call en inkomende oproepen werken alleen voor telefoonnummers die voor personen zijn opgegeven.

Smart Call

Smart Call is een functie waarmee gebruikers eenvoudig een deur of poort kunnen openen door het VAKA-systeem te bellen vanaf hun telefoon. De functie brengt geen verbindings- of gesprekskosten met zich mee. Merk op dat een functie het openen van een vooraf bepaalde deur voor elke gebruiker (telefoonnummer) mogelijk maakt.

 1. Klik op het tabblad Instellingen in de VAKA-software.
 2. Klik op Intercom en selecteer het tabblad voor het te configureren domein.
 3. Activeer Inkomende oproepen en selecteer Bekend nummer: bijbehorende deuren openen (...) voor de tijdsperioden dat Smart Call moet worden geactiveerd.

Smart Call opent deuren die deel uitmaken van de locatie van de beller.

Smart Call kan alleen telefoonnummers identificeren die zijn gekoppeld aan personen, niet aan organisatiegroepen.

Doorverbinden (bekend nummer)

De functie wordt gebruikt om een oproep door te verbinden met de intercom en vervolgens de mogelijkheid te krijgen de deur te openen. Hierbij wordt uitgegaan van een bekend telefoonnummer.

 1. Klik op het tabblad Instellingen in de VAKA-software.
 2. Klik op Intercom en selecteer het tabblad voor het te configureren domein.
 3. Activeer Inkomende oproepen en selecteer Bekend nummer: DTMF-toets (...) voor de tijdsperioden waarvoor de functie moet worden geactiveerd.
 4. Onder Deuren -> Intercom -> Inkomende oproepen wordt aangegeven wanneer de functie kan worden gebruikt. De voorkeuzeknop voor openen op afstand is [5].

Doorverbinden (alle nummers)

De functie wordt gebruikt om een oproep door te verbinden met de intercom en vervolgens de deur te kunnen openen met een code (groepscode of persoonlijke code).

 1. Klik op het tabblad Instellingen in de VAKA-software.
 2. Klik op Intercom en selecteer het tabblad voor het te configureren domein.
 3. Activeer Inkomende oproepen en selecteer Alle nummers: (...) voor de tijdsperioden waarvoor de functie moet worden geactiveerd.
 4. Onder Deuren -> Intercom -> Inkomende oproepen kunt u aangeven wanneer de telefoon kan worden gebruikt om de deur te openen met groeps- of persoonlijke code.

Bijgewerkt 18-9-2023