Back-up maken of herstellen

Back-ups worden gemaakt en hersteld onder Instellingen > Back-up.

Als het dialoogvenster Er moet een back-up van het systeem worden gemaakt verschijnt, kan erop worden geklikt om een wizard te openen om een back-up van de database te maken.

Back-up maken

 1. Selecteer de optie Een back-up maken.
 2. Klik op Volgende.
 3. Kies waar u de kopie wilt opslaan.
 4. Maak notities.
 5. Klik op Volgende.
 6. Sluit af door op Voltooien te klikken.

Back-up herstellen

Belangrijk Bij het terugzetten wordt de bestaande database vervangen door gegevens uit de back-up.

 1. Selecteer Een back-up herstellen
 2. Selecteer het back-upbestand dat u wilt herstellen.
 3. Klik op Volgende.
 4. Voer een geldige gebruikersnaam en wachtwoord in.
 5. Klik op Volgende.
 6. Schrijf OK om te bevestigen.
 7. Voer de back-up uit door op OK te klikken.

Bijgewerkt 18-9-2023