Konfigurer Tibbo

Tibbo-enheter skal ha IP-adresser i samme adresseområde som VAKA-systemet. Brukes de forhåndvalgte adressene for VAKA-systemet (10.0.0.xxx), skal Tibbo-enheter gis individuelle IP-adresser i området 10.0.0.151 til 10.0.0.200.

 1. Last ned Tibbo DS Manager fra www.tibbo.com.
 2. Sett IP-adresse for datamaskinens nettverkskort til 192.168.1.10.
 3. Koble strøm til Tibbo-enheterna
 4. Koble til nettverkskabel mellom datamaskinen og en Tibbo-enhet.
 5. Start Tibbo DS Manager.
 6. Merk av Tibbo-enheten.
 7. Velg Settings.
 8. Angi IP-adresse for Tibbo-enheten. For eksempel 10.0.0.151, 10.0.0.152 osv.
 9. Angi Gateway (10.0.0.101 i system med B60).
 10. Angi Netmask 255.255.255.0.
 11. Bla til fanen Ch 1.
 12. Still Transportprotokoll til 1-TCP.
 13. Still Baud-raten til 7-115 200 bps.
 14. Avslutt enhetskonfigurering med OK.

Oppdatert 18.09.2023