Installasjon av kostnadsfrie Oracle-alternativer

Fra og med Java versjon 8.211 (16.04.2019), har Oracle innført lisensavgift for kommersiell bruk av Java. Eldre Java-versjoner er fortsatt kostnadsfrie.

Funksjonaliteten i VAKA-systemet påvirkes ikke av innføring av lisensavgift eller av den nye Java-versjonen. Mer informasjon om Java-lisenser finner du på www.java.com.

For de som vil unngå lisenskostnader, anbefales nedenforstående alternativ, til installasjon på Windows, MacOS og Linux.

Oppdatert 18.09.2023