Om plassering

Plasseringer angir hvor organisasjonsgrupper, info- og bookingskjermer og -dører er plassert, og brukes til å bestemme hvilke personer som vises i beboerregisteret og hvor, samt hvilken dør som åpnes med Smart Call.

En plassering kan kun inneholde dører i ett domene. Plasseringer kan ikke flyttes mellom domener.

Legg til plassering

  1. Klikk på Innstillinger-fanen i VAKA-programvaren og velg Domeneinnstillinger.
  2. Klikk på Legg til plassering.
  3. Navngi og oppgi hvilket domene plasseringen hører til.
  4. Oppgi eventuell beskrivelse.
  5. Avslutt med Lagre.

Plasseringer og import av personer

Plasseringer som importeres med .csv-filen blir opprettet i domene 1. Om plasseringen skal være i et annet domene, må den legges til før import finner sted.

 

Oppdatert 18.09.2023