Roller og rettigheter

Fra versjon 4 har VAKA fullstendig fleksible brukerroller. Ved hjelp av et rikt utvalg rettigheter, opprettes roller med ulike muligheter til å samhandle med VAKA.

Roller fra tidligere VAKA-generasjoner, for eksempel "Systemadministrator" og "Installatør " finnes naturligvis også tilgjengelig i VAKA 4.

Administratorer, med rettighet til å opprette roller, kan opprette og redigere disse. Roller assosiert med brukere slik at dissa får bestemte rettigheter da de samhandler med VAKA.

Skape rolle

 1. Naviger til Innstillinger -> Administratorer.
 2. Klikk Legg til.
 3. Angi navn på rollen og klikk OK.
 4. Angi en tydelig beskrivelse av rollen.
 5. Merk av Standardom rollen skal være forhåndsvalgt tilknyttet nye brukere som opprettes. Roller merket Standard assosieres også, ved import, til brukere som ikke har en angitt rolle. Merk at bare én rolle kan væra merket Standard.
 6. Under beskrivningsfeltet er samtlige rettigheter oppført i grupper. Utvid gruppen for å se de inngående rettighetene.
 7. Merk av aktuelle rettigheter*.
 8. Avslutt ved å klikke på Lagre.

* Rettigheten Roller/Administrere roller og rettigheter er fundamental og gir brukere med denne rettighet ubegrensede muligheter å samhandle med VAKA.

Assosier rolle til brukere.

 1. Naviger til Personer.
 2. Velg aktuell person
 3. Velg Administratorrolle.
 4. Avslutt med Lagre.

Oppdatert 18.09.2023