Logge inn på VAKA

En første gangs oppkobling mot et nytt VAKA-system, innebærer en prosedyre der språk, systemnavn, brukernavn og passord for installatør/administrator skal angis. Derfor anbefales det at du er forberedt på disse oppgavene.

Første gangen innloggingsinformasjonen oppgis, opprettes en installatørkonto, og installatøren bes om å angi et eget brukernavn og passord.

Neste gang ovenstående innloggingsinformasjon oppgis, opprettes en administratorkonto, og administratoren bes om å angi et eget brukernavn og passord.

Ettersom innloggingsinformasjonen krypteres og ikke kan avleses i etterkant, må du alltid håndtere informasjonen med største omhu.

Åpne en nettleser og angi IP-adresse i henhold til tabellen.

Systemtype Fabrikkinnstilt tilkoblingspunkt
System uten B60 10.0.0.201
System med B60 10.0.0.101
System med B60 og booking 10.0.0.101/login

Om en annen internettport enn 80 brukes, nås VAKA for administrasjon/driftsinnstilling med den faste IP-adressen/domenenavnet og portnummer etterfulgt av tillegget /jnlp, (xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy/jnlp)

Brukernavn: admin
Passord: password

Tips: For kompatibilitet med de fleste nettlesere bør du velge et systemnavn uten punktum og komma.

OpenJDK og IcedTeaWeb, Windows

 1. I adressefeltet i nettleseren, angir du IP-adressen/domenenavnet til tilkoblingspunktet (ifølge ovenstående tabell).
 2. Klikk på Run.
 3. Merk av for Remember this option og For site (...).
 4. Klikk på Proceed.
 5. Ferdig.

OpenWebStart, MacOS/ Linux

 1. I adressefeltet i nettleseren, angir du IP-adressen/domenenavnet til tilkoblingspunktet (ifølge ovenstående tabell).
 2. Godta nedlastingen av runtime...
 3. Godta sikkerhetsspørsmålet Security Approval Required ved å trykke på Run.
 4. Merk av for Remember this option.
 5. Merk av for For site http://....
 6. Klikk på Proceed
 7. Ferdig

Automatisk avlogging

Ved første oppstart er systemet innstilt til å utføre automatisk avlogging av påloggede brukere etter 15 minutters inaktivitet. Denne tiden kan endres til 5 eller 10 minutter, eller stenges av under System -> Systeminnstillinger -> Allment.

For HTML5-grensesnittet inntreffer avlogging alltid etter 15 minutters inaktivitet, uansett tidsinnstilling. Hvis automatisk avlogging er deaktivert, foretas det ikke automatisk avlogging fra HTML5-grensesnittet.

Oppdatert 18.09.2023