Aktiver booking

Booking aktiveres under fanen Innstillinger > System > Booking. Etter at booking er aktivert, vises en dialogrute der du kan gi et nytt navn til organisasjonsgruppen, for eksempel til familie eller leilighet.

Oppdatert 18.09.2023