Autoriseringsgruppe for booking

  1. Klikk på fanen Autoriseringsgrupper. Se Om autoriseringsgrupper for mer informasjon om hvordan autoriseringsgrupper brukes.
  2. Velg den autoriseringsgruppen som skal kunne booke et eller flere bookingsobjekt.
  3. Klikk på fanen Booking.
  4. Merk av de bookingsobjekt som autoriseringsgruppen skal kunne booke.
  5. Avslutt med Lagre.

Merk: Autoriseringsgruppen skal ikke ha vanlig adgang til døren

Merk: Personer i autoriseringsgrupper med tilgjengelighetstilpasninger (for eksempel døråpnere), får disse tilpasninger også i bookingsdører.

Oppdatert 18.09.2023