Rediger bookinger og alloker for service

 1. Åpne menyen Booking.
 2. Åpne bookingsobjektet hvis bookinger skal redigeres
 3. Velg fanen bookinger.
  • Klikk på Ny booking, og følg instruksjonene for å legge til en booking.
  • Merk av en eksisterende booking, og klikk på Ta bort for å ta bort en booking.
  • For å allokere intervall for service klikker du på Service og følger instruksjonene.
 4. Avslutt med Lagre.

Husk. Siden administratorer oppretter eller redigere bookinger, tas det ikke hensyn til innstilte begrensninger, så som:

 • Maksimalt antall samtidige bookinger.
 • Om personen har mulighet til å booke objektet.
 • Andre bookingsbegrensninger.

Oppdatert 18.09.2023